Auxiliar del envase alimentario - Clipadoras, Grapadoras y clips

logo

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COMERCIAL SEINCO SL amb CIF B58924010 i domicili social a C / ALFONSO XII 605 5º1ª 08918, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, COMERCIAL SEINCO SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat. Mientras no nos comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades COMERCIAL SEINCO SL informa que procederà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que COMERCIAL SEINCO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o es rectifiquen sense dilació quan siguin inexactes. De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic SEINCO@QRZ.NET. A su vez, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de COMERCIAL SEINCO SL, dirigint-se per escrit a l'adreça d'adreça dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. Podrà dirigir-se a l'autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb el enviament del formulari de recollida de dades, accepta la política de privacitat de COMERCIAL SEINCO SL.